Все, щоб отримувати кращі врожаї.

Все, щоб отримувати кращі врожаї.

09 . 08 . 2020


Мікрозрошення в нашій країні набуває все більшого поширення.
 
За словами академіка Я. Гадзало, площі під МІКРОЗРОШЕННЯ виросли з 2,5 тис. га в далекому 1992 році до 18 тис. га в 2007-му і вже до 70 тис. га на сьогодні.  Таке зростання відбулося в тому числі завдяки науковим розробкам і досягненням вітчизняних вчених.
 
 "За результатами досліджень вченими були розроблені нові положення методики проведення та закладки польових есперіменов з урахуванням специфіки локальних способів зрошення, математичні моделі влагоперенесенія при різних умовах водоподачи і закономірності формування зон зволоження ґрунтів, виявлені закономірності формування режимів зрошення і процесів водоспоживання рослин, моделі" водо-  урожай ", закономірності ґрунтових процесів в залежності від якості поливної води і систем добрива".
Крім того, вітчизняні вчені розробили технологію мікрозрошення сільськогосподарських культур, в тому числі кукурудзи, сої, буряку цукрового, рису, арахісу, лікарських культур;  норми водоспоживання, інформаційно-консультаційна система (ІСС) з планування та управління режимами крапельного зрошення, рекомендації з управління ґрунтовими режимами, вдосконалені методи діагностики термінів поливу, ряд технічних засобів систем мікрозрошення.
 
На думку вчених, недостатній рівень використання наявного агроресурсного потенціалу обмежується сьогодні низьким рівнем природного вологозабезпечення на більш 2/3 території України, яке постійно погіршується через зростання посушливості клімату і високих температур.
В результаті цього не тільки в умовах Степу, а також на більшій частині Лісостепу і навіть Полісся ефективне землеробство без зрошення стало практично неможливим.

Пошук